می‌دانید برنامه بازاریابی چه شباهت‌هایی با استراتژی مارکتینگ دارد؟ برنامه بازاریابی مانند مسیری که است شما را به اهداف خود می‌رساند.