در این مقاله ترفند‌های داشتن طراحی UX بهتر را مورد بررسی قرار دادیم و رابطه این کار با طراحی UI را به شما توضیح دادیم.